Breadcrumbs

15
Sep
2019

Region 13 Fly to Wapakoneta, OH for lunch

2019-09-15
12
Oct
2019

Region 13 Fly to Urbana, OH for breakfast

2019-10-12
09
Nov
2019

Region 13 Fly to Frisson RAFB for Lunch

2019-11-09
08
Dec
2019

Region 13 Fly to Middleton, OH for lunch

2019-12-08
19
Jan
2020

Region 13 Fly to Eastern, OH

2020-01-19